Giải Pháp

CHẤM THI TRẮC NGHIỆM

Thi trắc nghiệm là một hình thức thi rất phổ biến tại các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, hình thức này cũng đang được áp dụng rộng rãi tại các trường học.
Không thể phủ nhận được tính ưu việt của hình thức này, đó là:
- Ở những bài thi trắc nghiệm, sự rõ ràng của các đáp án giúp giảm sai sót trong việc tính điểm cho học sinh, sinh viên. Điều này dẫn đến việc nâng cao tính chính xác, khách quan trong việc đưa ra kết quả của bài thi.
- Thời gian chấm bài thi tương đối nhanh, tăng tính hiệu quả và nhất là giảm chi phí cho việc chấm thi do phải thuê nhiều giáo viên chấm thi.
Góp phần đạt được những hiệu quả đó phải kể đến Phần Mềm Chấm Thi Trắc Nghiệm đi kèm.

Kết quả hình ảnh cho multiple-choiceLÀ SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO CỦA MÁY SCAN KODAK VÀ PHẦM MỀM MC. TEST (CTY PHẦN MỀM ANH QUÂN), GIẢI PHÁP DSG BAO GỒM CÁC TÍNH NĂNG:

1. Phần mềm có thể nhận dạng được tất cả các mẫu phiếu thi trắc nghiệm hiện có.
2. Máy quét Kodak có Tốc độ chấm bài rất cao, ít nhất là 20 bài/phút.
3. Có chức năng lưu trữ và tổng hợp kết quả thi, tự động nhập kết quả bài làm theo đúng số báo danh, mã đề thi.
4. Chấm trực tiếp qua giao diện trên màn hình máy tính mà không cần qua máy quét. Chức năng này cho phép kiểm tra lại kết quả đã được chấm tự động qua máy quét (khi có nhu cầu).
5. Có chức năng lưu nhật ký chấm thi, thông báo các bài làm không chuẩn hay phiếu làm bài mắc lỗi nặng về hình thức.
6. Có chức năng bảo toàn sự nguyên bản của phiếu bài thi sau khi được chấm. Mọi sự can thiệp, thay đổi nội dung phiếu thi (sau khi được chấm xong) đều bị phát hiện.

Kết quả hình ảnh cho MCTEST

Giao diện phần mềm MC.TEST

Phần mềm thi trắc nghiệm hỗ trợ tất cả các khâu quản lý cơ sở dữ liệu học viên (nguồn thí sinh), quản lý môn học và ngân hàng đề của môn học, lên danh sách thí sinh và phòng thi, tự động sinh đề và phiếu thi, tự động chấm và xử lý kết quả sau thi kể cả sinh báo cáo và cập nhật CSDL đào tạo. 
Người sử dụng chỉ cần cài đặt xong là có thể sử dụng mà không phải lập trình thêm bất kỳ chức năng nào. Phần mềm có thể tách thành 3 hoặc 4 phần mềm riêng như thiết kế mẫu phiếu riêng, quét và nhận dạng riêng, quản lý kỳ thi riêng, quản lý ngân hàng câu hỏi và làm đề riêng. 
Giải pháp của DSG cung cấp có thể dùng cho tất cả các cuộc thi, các chương trình thi trắc nghiệm hiện hành tại Việt Nam.