Giải Pháp

SAO CHỤP, TRÍCH XUẤT

Là công đoạn đầu tiên và tối quan trọng trong toàn bộ quy trình số hóa tài liệu, giải pháp Bóc Tách Dữ Liệu (Capture Software) giúp khách hàng tự động Phân Loại Tài Liệu (lúc này đang tồn tại dưới dạng hình ảnh đã được quét vào máy tính hoặc các tập tin điện tử như Word, Excel, PowerPoint, Video, Email) và trích xuất các thông tin trong tài liệu, tạo ra các Thông Tin Chỉ Mục (Index) và các trường Siêu Dữ Liệu (Metadata) phục vụ cho việc quản lý tài liệu, lưu trữ điện tử sau này.

Công nghệ hiện đại này giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp giảm bớt chi phí nhập liệu thủ công đến 90%, qua đó, giảm chi phí nhân lực và giảm thiểu khả năng sai sót đến từ con người; đồng thời, giúp khách hàng Rút Ngắn Nhiều Lần thời gian chuyển đổi dữ liệu từ thông tin giấy sang Thông Tin Số.

Nền tảng của các phần mềm Bóc Tách Dữ Liệu là Giải thuật Nhận dạng Điểm ảnh quang học (dựa chủ yếu trên xu hướng và độ đậm đặc của các pixel độc lập và lân cận tồn tại trên ảnh quét), bao gồm các cơ chế:
- Nhận dạng mã vạch (Barcode recognition);
- Nhận dạng ô kiểm (Optical Mark Recognition - OMR);
- Nhận dạng kí tự quang học (Optical Character Recognition - OCR); và
- Nhận dạng kí tự thông minh (Intelligent Character Recognition - ICR).

Các Chức Năng Cơ Bản của một Giải pháp Sao chụp, Trích xuất Thông tin:
- Hình thức: hoạt động trên ứng dụng cài đặt tại từng máy tính trạm (Desktop Application), thông qua trình duyệt Web (Web Application) hoặc ứng dụng sao chụp ảnh trên các thiết bị di động (Mobile App).
- Bước Quét / Sao chụp ảnh: làm việc với các trình điều khiển máy quét phổ biến như TWAIN hoặc ISIS để điều khiển máy quét và nhận ảnh quét vào phần mềm. Phân hệ này bao gồm cả các tính năng xử lí và kiểm tra chất lượng ảnh quét, tính năng quét chèn thêm và quét lại.
- Bước Nhận dạng, tách bộ: dựa vào trang phân tách là trang trắng, mã patch hoặc mã vạch.
- Bước Bóc tách và trích xuất thông tin lập chỉ mục, tên tập tin: bằng phương pháp Tự Động Hoàn Toàn, Bán Tự Động hoặc Nhập Thủ Công.
- Kết xuất dữ liệu (ảnh, thông tin chỉ mục…) đến các thư mục chỉ định trong mạng nội bộ, hệ thống lưu trữ ECM / DMS, ERP, CRM…