Tin Tức

DSG VIETNAM được tái chứng nhận ISO 9001:2008

Sau thời gian 3 năm áp dụng hệ thống ISO 9001:2008, DSG VIETNAM được tái chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào tháng 7 năm 2013. Tiêu chuẩn đã tạo danh tiếng trên toàn thế giới và được biết đến như là "tiêu chuẩn hệ thống chất lượng quản lý chung nhất".

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong những tiêu chuẩn rộng rãi nhất được biết đến và được thực hiện bởi 800.000 tổ chức tại 162 quốc gia trên toàn cầu. ISO 9001 cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu quản lý nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong mọi hoạt động trước và sau bán hàng.

 ISO 9001:2008

DSG VIETNAM sau khi xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 luôn đạt được những lợi ích:

-         Sự nhất quán về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

-         Đáp ứng tốt công tác thực hành của nhân viên.

-         Đảm bảo sự hài lòng và giá trị gia tăng cho khách hàng.

-         Giảm chi phí, chất lượng phục vụ trước và sau bán hàng tăng đáng kể.

DSG VIETNAM tự tin vào hệ thống quản lý chất lượng và uy tín của Công ty thông qua việc giảm thiểu tối đa các sai sót trong công việc, ngày càng nâng cao khả năng thõa mãn khách hàng.

 

Chúng tôi luôn dựa trên các nguyên tắc quản lý. Những nguyên tắc này có thể được sử dụng như là một khuôn khổ để hướng dẫn các bộ phận hướng tới cải thiện hiệu suất vượt qua những rào cản kỹ thuật thâm nhập vào thị trường thế giới. 

bài viết khác