Tin Tức

Nhận chứng chỉ ISO 9001: 2008

 

Đảm bảo thực hiện các cam kết với khách hàng một cách hiệu quả nhất, toàn thể BGĐ và nhân viên công ty DSG VIETNAM đã nỗ lực triển khai, áp dụng tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ đầu năm 2010 và chính thức được đánh giá & cấp chứng nhận vào đầu tháng 06/2010 bời một tổ chức chứng nhận có uy tín.


Ngày 03 tháng 06 năm 2010, Tổ chức TUV SUD (Đức) đã chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu - DSG VIETNAM phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008, phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới nhất được nhiều tổ chức tại 175 quốc gia áp dụng.

 

Việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, giảm chi phí hoạt động, kiểm soát các quy trình hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, việc chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế còn là một cam kết của DSG VIETNAM với đối tác và khách hàng: "Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng giá trị gia tăng trong công tác phân phối".

Tin rằng sự kiện này sẽ tạo tiền đề cho DSG VIETNAM tiến những bước đi vững chắc vào thị trường số hóa và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nguồn: DSG VIETNAM

bài viết khác