Tin Tức

ANHDF

 

 

KV-S1015C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Máy quét khổ A4
- Tốc độ quét: 20 tờ/ 40 ảnh/ phút
- Khay nạp giấy:50 tờ (21 lbs., 80 g/m2)
- Quét được 3 thẻ cứng cùng lúc

 

- Tự động nhận biết tài liệu màu (dựa trên lượng màu và kích thước tài liệu);
- Nối 2 mặt tài liệu thành 1 ảnh (có thể chọn kích thước để nối những tài liệu cần trong 1 bộ tài liệu);
- Xem trước ảnh quét và hiệu chỉnh trực tiếp.

 

KV-S1026C

 

 

 

 

- Máy quét khổ A4
-Tốc độ quét ảnh màu 30 tờ/60 ảnh/ phút
- Khay nạp giấy: 50 tờ (80g/m2 Khổ A4)
- Quét được 3 thẻ nhựa cùng lúc

- Phần mềm PANASCAN VBHC

 

 

 

 

 

 

- Cảm biến phát hiện nạp giấy kép (kiểm soát nạp giấy kép thông minh);
- Quét được thẻ và hỗn hợp các tài liệu nhiều kích thước;

 

 

KV-SL1056
- Máy quét khổ A4
-Tốc độ quét ảnh màu 45 tờ/90 ảnh/phút
- Khay nạp giấy: 100 tờ (80g/m2 Khổ A4 hoặc Letter)
- Quét được sổ và thẻ nhựa

- Phần mềm SOHOSCAN STANDARD
 

 

- Hỗ trợ quét sách mỏng không cần tháo gáy;
- Nối 2 mặt tài liệu thành 1 ảnh (có thể chọn kích thước để nối những tài liệu cần trong 1 bộ tài liệu);
-Tách bộ bằng mã vạch.

 

 

KV-SL1066

 

 

 

- Máy quét khổ A4
-Tốc độ quét ảnh màu 65 tờ/ 130 ảnh/ phút
- Khay nạp giấy: 100 tờ (80g/m2 Khổ A4 hoặc Letter)
- Quét được sổ và thẻ nhựa

- Phần mềm SOHOSCAN STANDARD

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ quét sách mỏng không cần tháo gáy;
-Quét nhanh với 9 chức năng (có thể tự chọn cấu hình được), quét tự động khi có tài liệu, phím bấm bỏ qua chế độ nạp giấy kép;
- Cắt 1 ảnh thành 2 ảnh

 

 

KV-S5046H

 

 

 

 

- Máy quét 2 mặt tự động khổ A3
- Tốc độ quét: 80 tờ/ 160 ảnh/ phút
-Khay nạp giấy: 300 tờ (80g/m2)

- Quét được sổ và thẻ nhựa

- Phần mềm SOHOSCAN STANDARD

 

 

- Quét tự động khi có tài liệu;
- Khử nhiễu (lên đến 6x6 điểm ảnh), phím bấm bỏ qua chế độ nạp giấy kép
- Tự động cân bằng sáng tối (làm rõ ảnh quét);
- Biên tập ảnh quét (xoay ảnh, xóa ảnh, chèn thêm hoặc thay thế một ảnh quét)

 

 

 

KV-S5076H

 

 

 

 

- Máy quét 2 mặt tự động khổ A3
- Tốc độ quét: 100 tờ/ 200 ảnh/ phút
-Khay nạp giấy: 300 tờ (80g/m2)

- Quét được sổ và thẻ nhựa

- Phần mềm SOHOSCAN STANDARD
 

 

- Quét tự động khi có tài liệu;
- Khử nhiễu (lên đến 6x6 điểm ảnh), phím bấm bỏ qua chế độ nạp giấy kép;
- Tự động cân bằng sáng tối (làm rõ ảnh quét);
- Biên tập ảnh quét (xoay ảnh, xóa ảnh, chèn thêm hoặc thay thế một ảnh quét

- Có khả năng phát hiện kim bấm, giấy gấp góc

 

 

bài viết khác