Tin Tức

èw

Tài liệu lưu trữ dễ bị hư hỏng khi chịu tác động bởi các nhân tố khách quan từ điều kiện thời tiết như ánh sáng, tia cực tím, nhiệt độ, độ ẩm, thảm họa tự nhiên hay các ảnh hưởng khác từ môi trường như acid, sự xâm nhập của côn trùng, nấm mốc, và chủ quan như hóa chất và nhân tố con người về việc sử dụng tài liệu chưa đúng cách, bảo quản tài liệu không hợp lý cũng gây ảnh hưởng và làm hư hại tài liệu.

Rounded Rectangle: NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨMRounded Rectangle: BỤI VÀ NẤM MỐCRounded Rectangle: CÔN TRÙNGRounded Rectangle: ÁNH SÁNGRounded Rectangle: ACIDRegular Pentagon: BẢO TỒN TÀI LIỆU                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     

 

 

 

 

Rounded Rectangle: Côn trùng là kẻ thù nguy hiểm của tài liệu lưu trữ; có loại cắn tài liệu, có loại gây hư hỏng phương tiện bảo quản. Côn trùng gây hại tài liệu lưu trữ thường gặp là mối, mọt, bọ ba đuôi; các loài gặm nhấm là gián, chuột. Thường xuyên quyét dọn kho tàng sạch sẽ tạo ra môi trường động để hạn chế sự xâm nhập của mối. Kiểm tra kho tàng thường xuyên, phát hiện kịp thời sự xâm nhập của mối để tìm biện pháp xử lý nhằm hạn chế tác hại của côn trùng đối với tài liệu.
 

 

bài viết khác