Giải Pháp

GIẢI PHÁP KỆ LƯU TRỮ

FORTISCO VIỆT NAM
(http://fortisco.dsg.net.vn/)

---
Dù có sự tăng trưởng mạnh mẽ của nội dung số, vẫn có rất nhiều loại tài liệu mang tính chất quan trọng và cần lưu trữ cho các mục tiêu dài hạn mà bạn không thể bỏ đi hoặc chỉ lưu trữ điện tử. Các tài liệu đó có thể là hồ sơ bản gốc như hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thầu dự án... và rất cần được tổ chức hợp lý để những người có thẩm quyền có thể tìm kiếm bất kỳ khi nào họ cần.

Giải pháp Kệ Di Động (Compactus) sẽ giúp doanh nghiệp có một nơi lưu trữ an toàn và khoa học nhất cho các tài liệu gốc.

TIẾT KIỆM 50% DIỆN TÍCH SÀN

Không chỉ lưu trữ tốt nhất, Kệ di động c
òn giúp doanh nghiệp tiết kiệm không gian của Kho do khả năng di chuyển linh hoạt của các kệ. Khi bạn không cần dùng, các kệ được di chuyển sát nhau. Khi bạn cần tra cứu tài liệu, có thể di chuyển các kệ không cần thiết sang một phía, nhường chỗ cho kệ bạn đang tìm kiếm tài liệu. Chỉ một lối đi cho tất cả các kệ. Giải pháp Kệ di động vì thế giúp bạn tiết kiệm 50% diện tích sàn kho, qua đó, tiết kiệm đáng kể chi phí thuê kho, chi phí vận hành kho như điện cấp lạnh, chiếu sáng, hút ẩm, chi phí bảo quản và vệ sinh hàng tháng.

Click vào đây để có thêm thông tin về Giải Pháp Kệ Lưu Trữ!